Jack gộp Mic và Tai nghe 3.5 cho PC hoặc Laptop để dùng tai nghe 1 chân

29,000